“A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját”

A tettek súlya talán az emlékezésben mérhető. S rájuk, tizenhármunkra, méltán lehet is, hiszen életükkel fizettek azért, ami a legfontosabb: a hazáért. Török Fatime 11.E osztályos tanuló sorai a városi megemlékezésről:

1849. október 6-án 13 a magyar szabadságharcért harcoló magyar honvéd tábornokot ítéltek halálra. Az ő tiszteletükre rendezett emlékkoszorúzáson vettem részt még egy diáktársammal a Kisasszony temetőben. Munkácsi Sándor, a Lenkeys Bajtársi Egyesület vezetője beszéde után, Eger oktatási intézményei és civil szervezetei rótták le kegyeletüket a honvéd tábornok sírjánál. Megtisztelő volt az iskolánkat képviselni és egy gyönyörű koszorúval illetni Lenkey János sírját.

ekfokt6

A mártírok felidézéséhez álljon itt kivégzésük előtti utolsó szavaik:

1. Lázár Vilmos (1815–1849) örmény, honvéd ezredes
„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

2. Schweidel József (1796–1849) magyar, honvéd tábornok
„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

3. Aulich Lajos (1793–1849) német, honvéd tábornok
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”

4. Vécsey Károly (1803-1849) magyar, gróf, honvéd tábornok
„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

5. Nagysándor József (1803–1849) magyar, honvéd tábornok
„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

 6. Damjanich János (1804–1849) szerb, honvéd tábornok
„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

7. Poeltenberg Ernő (1808–1849) osztrák, lovag, honvéd tábornok
„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

8. Török Ignác (1795–1849) magyar, honvéd tábornok
„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”

 9. Knezić Károly (1808–1849) horvát, honvéd tábornok
„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

10. Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) német, gróf, honvéd tábornok
„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

 11. Láhner György (1795–1849) német, honvéd tábornok
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”

12. Dessewffy Arisztid (1802–1849) magyar, gróf, honvéd tábornok
„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

13. Kiss Ernő (1799–1849) örmény, honvéd altábornagy
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Please follow and like us:

Comments

comments