V. Kikelet irodalmi előadásorozat

Palman Zsuzsa festményeÉrdekel az irodalom? Szívesen végighallgatnál egy előadást, ami akár az emelt szintű irodalom érettségihez is segít felkészülni? Ne habozz: gyere el a Kikelet” ingyenes irodalmi előadásokra! Témák: Pilinszky János, Dosztojevszkij, Kassák Lajos. Helyszín: EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

 

 

“És fölzúgnak a hamuszín egek,Pilinszy János
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.” (Pilinszkij)

2012. március 6. kedd 17.00

Létértelmezés és költői nyelv PILINSZKY JÁNOS Harmadnapon című kötetében

Előadó: ZSILLE GÁBOR, költő, műfordító,
Új Ember katolikus hetilap versrovatának szerkesztője

Pilinszky János (1921 – 1981) első versei 1938–ban jelentek meg. 1957-től az Új Ember katolikus hetilap belső munkatársa volt. 1959-ben jelent meg Harmadnapon című kötete. A háború, a hadifogság kitörölhetetlen nyomot hagyott világlátásán: „A háborúban valamennyien otthontalanná váltunk, maga a közös tragédia lett egyetemes otthonunk. Elveszítettük személyes kis életünk és egyek lettünk a gyökértelenségben, az ember kozmikussá nőtt magányában.” Pilinszkyé a magyar líra legzártabb versvilága, amelyből hiányzik a legkisebb mozgás is, de annál több bennük a feszültség. Pilinszky katolicizmusa istenkeresés egy olyan korban, ahol egyre inkább hiányzik Isten. Azt vallja, hogy az ember és az örökkévalóság közötti kapcsolatot a hit, a művészet hivatott megteremteni, Istent magunkban kell keresnünk és a legteljesebb reménytelenségben is ott a hit támasza.

*****

Dosztojevszij“Mindennek van határa, és ezt veszedelmes átlépni, mert ha egyszer átléptük, nincs visszatérés.” (Dosztojevszkij)

“Kezünkben tartjuk a sorsunkat, és minden kicsúszik a markunkból, csak azért, mert gyávák vagyunk…Igen, ez alapigazság…Érdekes, hogy mitől fél a legjobban az ember: az új lépéstől, az új, lényeges szótól.” (Dosztojevszkij)

 

2012. március 13. kedd 17.00

Az emberi szabadság ellentmondásai DOSZTOJEVSZKIJ Bűn és bűnhődés című regényében

Előadó: DR GORETITY JÓZSEF, Debreceni Egyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet docense

Dosztojevszkij (1821 – 1881) zseniális orosz író a regényeiben az emberi lelket, annak belső konfliktusait és ellentmondásait vizsgálta. Művei gyakran bűnügyiregény-elemeket tartalmaznak, ám a bűncselekmény csupán kiindulás, a tettes indítékainak felkutatására szolgál. Felismerte a világ abszurditását és a hit, az alázat vigaszába menekült. Az emberi szenvedésekről tesz tanúvallomást, reánk kényszeríti a részvétet, de azt is, hogy tisztázzuk saját lelki életünk rejtelmeit is. Az ideológiai vagy eszme regény megteremtője, a lélektani regény mestere. Bűn és bűnhődés (1866) regény alapkérdése: Van-e jogunk mások élete és sorsa felett dönteni?

*****

“Az idő nyerített akkor azaz Kassák Lajos: Dinamikus konstrukciópapagájosan kinyitotta a szárnyait

én KASSÁK LAJOS vagyok
s fejünk fölött elröpül a nikkel szamovár.”

2012. március 20. kedd 17.00

Avantgard világlátás és ábrázolásmód KASSÁK LAJOS A ló meghal, a madarak kirepülnek című alkotásában

Előadó: Dr. Kappanyos András, MTA Irodalomtudományi Intézetének főmunkatársa

Kassák Lajos (1887 – 1967) szlovák apa és magyar anya gyermekeként született éppen az előadást követő napon lesz 125 éve! Autodidaktaként lakatos inasból lett költő, író, képzőművész, irodalomszervező. Életének legjellemzőbb vonása az önépítés. A magyar irodalmi avantgárd legkiemelkedőbb teljesítményeként számon tartott A ló meghal, a madarak kirepülnek című 1922-ben megjelent versében is felszólít a világ és önmagunk építésére. A mű epikai váza az 1909-10-es európai, gyalogos csavargás, amelyet Egy ember élete című önéletrajzi regényében is megörökített. A magyar avantgárd nemzetközileg is jegyzett alakja, műveit leginkább az expresszionizmus, konstruktivizmus jellemzi. Alkalmazott tudományként tekintett a művészetre. Hatalmas életművet hagyott hátra. Folyóiratai (Tett, Ma) a modern művészetek európai rangú fórumai voltak.

Forrás:

Please follow and like us:

Comments

comments