50 tehetséges magyar fiatal

“Az 50 tehetséges magyar fiatal programban a harminc év alatti tehetségeket keressük. Azokat, akik kivételes adottságuk, szorgalmuk révén a jövő formálói, meghatározó személyiségei lehetnek Magyarországon és a világban.”

A programba kiemelkedően tehetséges fiatalok jelentkezését várják.
Jelölni, illetve jelentkezni 2012. október 31-ig lehet az alábbi linken:
http://www.lafemme.hu/tehetseg

Ki lehet jelölt?

Jelölt lehet minden 1982. január 1-je után és 1996. december 31-e előtt született fiatal, aki valamilyen területen átlagon felüli tehetséggel és szorgalommal rendelkezik, amit a jelölés során megadott információk is alátámasztanak. Nincsenek kategóriák és nincs műfajmegkötés.

Mire van szükség a jelöléshez?

A legfontosabb a jelölt személyének, tevékenységének és eredményeinek a lehető legteljesebb megismerését lehetővé tevő információk megadása! A tehetséges fiatal önmagát is jelölheti, de jelöltet állíthat bárki, aki jól ismeri a fiatal tehetséget.  A jelölés során megadhatók referenciaszemélyek is, akik a későbbiekben további információval szolgálhatnak a jelöltről.

Kik a mentorok?

A mentori felkérést számos ismert személyiség vállalta, mások mellett Benkó Sándor, Bojár Gábor, Bozsik Yvette, Gerendai Károly, Geszti Péter, Havass Miklós, Jakupcsek Gabriella, Krizsó Szilvia, L. Ritók Nóra, Navracsics Tibor, Pataki Ági, Sebestyén Márta, Szendrő Péter. A La femme által korábban megjelentetett, “az 50 legbefolyásosabb magyar nő” című lapszámban bemutatott személyiségek közül is sokan vállaltak mentori szerepet.  (http://lafemme.hu/befolyasos_nok/program) A mentorok a La femme honlapján mutatkoznak be részletesebben.

Az értékelés szempontjai:

  • Teljesítmény

kifejezi, hogy a fiatal tehetség képességei mennyivel emelkednek a korosztályi átlag fölé (az eddig elért eredmények, a relatív életkor, a fejlődés üteme alapján), figyelembe véve a további kimagasló teljesítményhez nélkülözhetetlen személyiségjegyek meglétét;

  • Társadalmi érték

amely a közösség értékrendjének, normáinak, lelki egészségének, gondolkodásának, fejlődésének, életminőségének, jövőjének, Magyarország nemzetközi megítélésének, hírnevének pozitív befolyásolási képességét mutatja;

  • Eredetiség

a tömegirányzattól való különbözőséget fejezi ki, vagyis azt, hogy a fiatal tehetség mennyire megkülönböztethető, egyedi, akár rétegterületen mutat kimagasló teljesítményt;

  • Újítóerő

a megvalósítás képességével párosuló alkotó kreativitás, legyen szó akár egy tradicionális terület forradalmasításáról, akár egy új irányzat teremtéséről;

  • Ösztönző erő

a fiatal tehetség személyiségén és tevékenységén keresztül megnyilvánuló, másokat kiemelkedő teljesítményre ösztönző erő mértéke, figyelemmel a teljesítmény láthatóvá tételének képességére, a jelölt karizmájára, kisugárzására.

Milyen lesz az 50 tehetséges fiatalt bemutató magazin és a gálaest?

A La femme korábban már megjelentetett egy hasonló jellegű különszámot, mely Az 50 legbefolyásosabb magyar nő  címet viselte. Hasonlóan magas színvonalú bemutatkozási lehetőséget kapnak majd az ifjú tehetségek is a program során. A korábbi programról itt tájékozódhat:
http://lafemme.hu/befolyasos_nok/program

Mit kaphatnak a tehetséges fiatalok a mentoroktól?

A mentori támogatás csak részben irányul a szakmai tudás megerősítésére, ezzel egyenrangúan fontos a teljes személyiség támogatása, a megküzdési képességek erősítése, a gyengébb részképességek fejlesztése, vagy éppen a társas kapcsolatok alakításában segítő tanács. A legtöbb, amit a programban résztvevő fiatalok kaphatnak, azonban minden bizonnyal az a kapcsolatrendszer, ha tetszik, az a társadalmi tőke, ami a program mentorainak rendelkezésére áll, és amelynek a segítségével a mentorált fiatalok reményeink szerint könnyebben indulhatnak el választott pályájukon.

Please follow and like us:

Comments

comments